2016-2018


PresidentDr. Rao Vadlamudi
Vice President/sMrs. Manjiri Gharat
Prof. T. V. Narayana
Dr. Ramesh Adepu
Dr. S.B. Rijhwani
Dr. Subhash Mandal
Hon. Gen. SecretaryMr. Kaushik Desai
TreasurerDr. Hemant Mondkar
Editor – IJPSDr. Divakar Goli
Editor – Pharma TimesDr. Alka Mukne

2014-2016


PresidentDr. Rao Vadlamudi
Vice President/sMrs. Manjiri Gharat
Prof. T. V. Narayana
Dr. Ramesh Adepu
Dr. S.B. Rijhwani
Dr. Subhash Mandal
Hon. Gen. SecretaryMr. Kaushik Desai
TreasurerDr. Surendra Manek
Editor – IJPSDr. Divakar Goli
Editor – Pharma TimesDr. Alka Mukne

2012-2014


PresidentDr. J.A.S. Giri
Vice President/sMrs. Manjiri Gharat
Prof. T. V. Narayana
Dr. R. N. Gupta
Dr. P. Khadgapathi
Dr. H.G. Koshia
Hon. Gen. SecretaryMr. S.D. Joag
TreasurerMr. S.R. Vaidya
Editor – IJPSDr. Rao V.S.V. Vadlamudi
Editor – Pharma TimesDr. Alka Mukne


2010-2012


PresidentDr. C. Gopalakrishna Murty
Vice President/sMr. Raj Vaidya
Prof. T. V. Narayana
Dr. R. N. Gupta
Mr. Kaushik Desai
Mr. Ram Banarse
Hon. Gen. SecretaryMr. S.D. Joag
TreasurerMr. Mohan Kekatpure
Editor – IJPSDr. Rao V.S.V. Vadlamudi
Editor – Pharma TimesDr. Alka Mukne

2008-2010


PresidentDr. B. Suresh
Vice President/sMr. Raj Vaidya
Prof. T. V. Narayana
Dr. R. N. Gupta
Mr. J.A.S. Giri
Mr. A. Krishna Dev
Hon. Gen. SecretaryMr. S.D. Joag
TreasurerMr. Ram Banarse
Editor – IJPSDr. Rao V.S.V. Vadlamudi
Editor – Pharma TimesMr. K.S. Desai

2006-2008


PresidentMr. Subodh Priolkar
Vice President/sMr. Raj Vaidya
Prof. K. Chinnaswamy
Dr. P. Khadgapathi
Mr. R. Ranga Rao
Hon. Gen. SecretaryMr. S.D. Joag
TreasurerMr. Ram Banarse
Editor – IJPSDr. Rao V.S.V. Vadlamudi
Editor – Pharma TimesDr. M.K. Raina

2004-2006


PresidentMr. Subodh Priolkar
Vice President/sDr. M.D. Burande
Prof. K. Chinnaswamy
Dr. B.G. Nagavi
Dr. D.B.A. Narayana
Mr. Subodh Adeshara
Hon. Gen. SecretaryMr. S.D. Joag
TreasurerMr. K.S. Desai
Editor – IJPSDr. Rao V.S.V. Vadlamudi
Editor – Pharma TimesDr. M.K. Raina

2002-2004


PresidentMr. P.D. Sheth
Vice President/sMr. S.P. Priolkar
Dr. M. Venkateswarlu
Mr. D.A. Gundu Rao
Dr. B. Suresh
Dr. B.G. Nagavi
Hon. Gen. SecretaryMr. S.D. Joag
TreasurerMr. R.S. Durve
Editor – IJPSDr. Rao V.S.V. Vadlamudi
Editor – Pharma TimesMr. K.S. Desai

2000-2002


PresidentDr. C.K. Kokate
Vice President/sDr. S.S. Nagarsenker
Prof. V.B. Desai
Mr. Brijesh Regal
Dr. F.V. Manvi
Dr. B.G. Nagavi
Hon. Gen. SecretaryDr. M.K. Raina
TreasurerMr. S.D. Joag
Editor – IJPSDr. Rao V.S.V. Vadlamudi
Editor – Pharma TimesMr. K.S. Desai

1998-2000


PresidentMr. P.D. Sheth
Vice President/sDr. J.K. Lalla
Mr. C. Gopalakrishna Murty
Mr. Brijesh Regal
Dr. C.K. Kokate
Dr. Prakash Mody
Hon. Gen. SecretaryDr. M.K. Raina
TreasurerMr. S.D. Joag
Editor – IJPSDr. Rao V.S.V. Vadlamudi
Editor – Pharma TimesMr. K.S. Desai

1996-1998


PresidentMr. S.N. Desai
Vice President/sMr. G.R. Asrani
Dr. A.K. Kapadia
Mr. P.D. Sheth
Mr. C. Gopalakrishna Murty
Dr. C.K. Kokate
Mr. Brijesh Regal
Hon. Gen. SecretaryDr. J.K. Lalla
TreasurerDr. J.B. Dave
Editor – IJPSDr. Rao V.S.V. Vadlamudi
Editor – Pharma TimesMr. K.S. Desai

1994-1996


PresidentDr. C.L. Kaul
Vice President/sMr. G.R. Asrani
Mr. S.N. Desai
Hon. Gen. SecretaryDr. J.K. Lalla
TreasurerDr. J.B. Dave
Editor – IJPSDr. C.L. Kaul
Editor – Pharma TimesDr. A.K. Kapadia

1992-1994 


PresidentDr. P.M. Naik
Vice President/sDr. C.L. Kaul
Dr. B.K. Gupta
Hon. Gen. SecretaryDr. J.K. Lalla
TreasurerDr. J.B. Dave
Editor – IJPSDr. C.L. Kaul
Editor – Pharma TimesDr. A.K. Kapadia

1990-1992


PresidentMr. Devinder Pal
Vice President/sDr. P.M. Naik
Dr. Ajit Shirodkar
Hon. Gen. SecretaryDr. C.L. Kaul
TreasurerDr. J.B. Dave
Editor – IJPSDr. R.S. Baichwal
Editor – Pharma TimesDr. A.K. Kapadia

1988-1990


PresidentMr. Ramanbhai Patel
Vice President/sDr. Ajit Shirodkar
Mr. Devinder Pal
Hon. Gen. SecretaryDr. C.L. Kaul
TreasurerDr. J.B. Dave
Editor – IJPSDr. R.S. Baichwal
Editor – Pharma TimesDr. P.M. Naik

1986-1988


PresidentDr. R.S. Baichwal
Vice President/sMr. Ramanbhai Patel
Dr. Ajit Shirodkar
Hon. Gen. SecretaryMr. Gidy Asrani
TreasurerMr. R.N. Patel
Editor – IJPSDr. R.S. Baichwal
Editor – Pharma TimesMr. A.I. Mehta

1984-1986 


PresidentMr. B.N. Thakore
Vice President/sDr. R.S. Baichwal
Mr. Ramanbhai Patel
Hon. Gen. SecretaryMr. Gidy Asrani
TreasurerMr. R.N. Patel
Editor – IJPSDr. R.S. Baichwal
Editor – Pharma TimesMr. A.I. Mehta

1982-1984


PresidentDr. Parvinder Singh
Vice President/sDr. R.S. Baichwal
Mr. B.N. Thakore
Hon. Gen. SecretaryMr. Gidy Asrani
TreasurerMr. R.N. Patel
Editor – IJPSDr. R.S. Baichwal
Editor – Pharma TimesMr. A.I. Mehta

1980-1982 


PresidentDr. V.A. Padval
Vice President/sDr. Parvinder Singh
Dr. R.S. Baichwal
Hon. Gen. SecretaryMr. B.N. Thakore
TreasurerDr. J.G. Bhatt
Editor – IJPSDr. R.S. Baichwal
Editor – Pharma TimesMr. A.I. Mehta

1978-1980


PresidentMr. K.N. Shanbhogue
Vice President/sDr. V.A. Padval
Dr. Parvinder Singh
Hon. Gen. SecretaryMr. B.N. Thakore
TreasurerDr. J.G. Bhatt
Editor – IJPSDr. R.S. Baichwal
Editor – Pharma TimesMr. A.I. Mehta

1976-1978


PresidentMr. K.J. Divatia
Vice President/sDr. V.A. Padval
Mr. K.N. Shanbhogue
Hon. Gen. SecretaryMr. B.N. Thakore
TreasurerDr. J.G. Bhatt
Editor – IJPDr. R.S. Baichwal
Editor – Pharma TimesMr. A.I. Mehta

1974-1976


PresidentDr. J.N. Banerjee
Vice President/sMr. K.N. Shanbhogue
Mr. K.J. Divatia
Hon. Gen. SecretaryMr. B.N. Thakore
TreasurerDr. J.G. Bhatt
Editor – IJPDr. R.S. Baichwal
Editor – Pharma TimesMr. A.I. Mehta

1972-1974 


PresidentDr. G.B. Ramasarma
Vice President/sDr. J.N. Banerjee
Dr. K.N. Gaind
Hon. Gen. SecretaryMr. B.N. Thakore
TreasurerDr. J.G. Bhatt
Editor – IJPDr. R.S. Baichwal
Editor – Pharma TimesMr. A.I. Mehta

1970-1972 


PresidentDr. D. Chakravarty
Vice President/sDr. G.B. Ramasarma
Dr. J.N. Banerjee
Hon. Gen. SecretaryMr. B.N. Thakore
TreasurerMr. B.S. Giri
Editor – IJPDr. R.S. Baichwal
Editor – Pharma TimesMr. A.I. Mehta

1968-1970


PresidentMr. A.V. Mody
Vice President/sDr. D. Chakravarty
Dr. G.B. Ramasarma
Hon. Gen. SecretaryDr. J.N. Banerjee
TreasurerMr. A.I. Mehta
Editor – IJPDr. R.S. Baichwal
Editor – Pharma TimesMr. A.I. Mehta

1966-1968


PresidentDr. V.P. Basu
Vice President/sMr. A.V. Mody
Mr. B. Chitharanjan
Hon. Gen. SecretaryDr. J.N. Banerjee
TreasurerMr. A.I. Mehta
Editor – IJPDr. G.B. Ramasarma

1964-1966


PresidentMr. B.V. Patel
Vice President/sDr. N.K. Dutta
Dr. S.B. Rao
Hon. Gen. SecretaryDr. J.N. Banerjee
TreasurerMr. A.I. Mehta
Editor – IJPDr. G.B. Ramasarma

1962-1964


PresidentMr. A. Raptakos
Vice President/sMr. B.V. Patel
Dr. S. Rohatgi
Hon. Gen. SecretaryDr. J.N. Banerjee
TreasurerMr. A.I. Mehta
Editor – IJPDr. G.B. Ramasarma

1960-1962


PresidentProf. M.L. Khorana
Vice President/sMr. B.V. Patel
Prof. K.S.S. Vardan
Hon. Gen. SecretaryDr. J.N. Banerjee
TreasurerMr. A.I. Mehta
Editor – IJPDr. G.B. Ramasarma

1958-1960


PresidentDr. S. Rangaswami
Vice President/sDr. G.P. Shrivastava
Prof. M.L. Khorana
Hon. Gen. SecretaryMr. A.I. Mehta
TreasurerMr. K.G. Anantanarayan
Editor – IJPDr. G.B. Ramasarma

1956-1958


PresidentDr. H.R. Nanji
Vice President/sDr. V.P. Basu
Dr. K.N. Gaind
Hon. Gen. SecretaryDr. J.N. Banerjee
TreasurerMr. K.G. Anantanarayan
Editor – IJPDr. G.B. Ramasarma

1954-1956 


PresidentDr. B. Mukherji
Vice President/sMr. A.N. Lazarus
Prof. M.L. Khorana
Hon. Gen. SecretaryDr. J.N. Banerjee
TreasurerMr. K.G. Anantanarayan
Editor – IJPDr. G.B. Ramasarma

1952-1954


PresidentMr. K.C. Chatterjee
Vice President/sDr. V.P. Basu
Mr. B.V. Patel
Hon. Gen. SecretaryDr. H.R. Nanji
TreasurerMr. K.G. Anantanarayan
Editor – IJPM. L. Khorana

1951-1952


PresidentProf. N.K. Basu
Vice President/sDr. D.N. Majumdar
Prof. V.P. Basu
Hon. Gen. SecretaryMr. S.N. Sharma
TreasurerDr. D.N. Majumdar
Editor – IJPM. L. Khorana

1950


PresidentProf. N.K. Basu
Vice President/sDr. D.N. Majumdar
Prof. R.S. Varora
Hon. Gen. SecretaryMr. S.N. Sharma
TreasurerMr. G.B. Singh
Editor – IJPM. L. Khorana

1949


PresidentProf. N.K. Basu
Vice President/sMr. P. Das
Dr. T.R. Seshadri
Hon. Gen. SecretaryDr. D.N. Majumdar
TreasurerProf. G.P. Shrivastava
Editor – IJPM. L. Khorana

1948


PresidentProf. M.L. Schroff
Vice President/sProf. N.K. Basu
Prof. Bashir Ahmad
Hon. Gen. SecretaryDr. D.N. Majumdar
TreasurerProf. G.P. Shrivastava
Editor – IJPM. L. Khorana

1946 – 1947


PresidentDr. H.R. Nanji
Vice President/sMr. S.N. Bal
Dr. B.K. Singh
Hon. Gen. SecretaryDr. D.N. Majumdar
TreasurerProf. G.P. Shrivastava
Editor – IJPM. L. Khorana

1944 – 1945


PresidentDr. H.K. Sen
Vice President/sMr. S.N. Bal
Dr. B.K. Singh
Hon. Gen. SecretaryDr. D.N. Majumdar
TreasurerProf. N.K. Basu
Editor – IJPM.L. Shroff

1942 – 1943


PresidentDr. B.C. Guha
Vice President/sMr. S.N. Bal
Dr. P.K. Bose 
Dr. T.R. Seshadri
Hon. Gen. SecretaryDr. D.N. Majumdar
TreasurerProf. N.K. Basu
Editor – IJPM.L. Shroff

1939 – 1941


PresidentRai Bahadur B.N. Vyas
Vice President/sCapt. S.K. Chaudhary
Dr. B.B. Bhatia 
Mr. S.N. Bal
Hon. Gen. SecretaryProf. M.L. Schroff
TreasurerProf. N.K. Basu
Editor – IJPM.L. Shroff